Taktično tekmovanje 15.5.2022

V mesecu maju, natančneje 15.5.2022, je potekalo 11. taktično tekmovanje operativnih enot v organizaciji Prostovoljnega gasilskega društva Bizovik. Pri izvedbi tekmovanja sta sodelovali še dve društvi; PGD Lipoglav in PGD Zalog – Spodnji Kašelj. 

Taktičnega tekmovanja se je udeležilo 19 ekip. Skupek tekmovalnih ekip je bil sestavljen iz 18 ekip posameznih gasilskih društev in 1 ekipe, ki je prihajala iz vrst Gasilske brigade Ljubljana. Ekipo je moralo sestavljati 6 operativnih članov, priporočena so bila znanja iz prve nujne medicinske pomoči. Poleg organizacije tekmovanja se je PGD Bizovik udeležilo tekmovanja z eno ekipo. 

Dogodek se je pričel v zgodnjih jutranjih urah. Zaradi velikega števila udeležencev, so ekipe tekmovanje začele po posameznih sklopih. Vsaka tekmovalna ekipa je tekmovanje pričela v gasilskem domu Bizovik, kjer so pri organizatorju tekmovanja uredile prijavo. Na tem mestu je posamezna ekipa dobila vse potrebne informacije, kot so tekmovalni list in zemljevid, ter nato pričele s tekmovanjem.  

Tekmovanje je zajemalo štiri naloge, katere so vsebovale posamezne sklope gasilskih delovnih nalog. Vse naloge so potekale znotraj sektorja Vzhod, na štirih izvedbenih lokacijah. 

Ena od nalog je zajemala reševanje iz globine. Točka se je izvajala v izvedbi PGD Lipoglav, na njihovem območju. Ta naloga je od ekipe zahtevala znanje reševanja ponesrečenca iz globine s pomočjo trinožca. Sestava in uporaba trinožca je bil tudi glavni cilj naloge.  

Naslednja naloga je nosila naslov poplave. Ekipa je morala s čolnom priveslati do poplavljenega objekta, preko jeklenice pridobiti potrebno opremo za reševanje in nato podreti tarče. Točka je potekala na Ljubljanici v organizaciji PGD Zalog – Spodnji Kašelj. 

Ostali dve nalogi sta potekali v organizaciji PGD Bizovik. Ena naloga je zajemala notranji napad. Točka je potekala na pripravljenemu poligonu v Zadružnem domu v Bizoviku. Dva člana ekipe sta si morala pred vstopom na poligon nadeti izolirni dihalni aparat z zatemnjeno masko, nato sta morala ob pomoči napeljane vrvi uspešno najti pot skozi poligon. Ostali del ekipe je v tem času pripravil cevovod za napadalno skupino. Za prehod poligona je bil čas omejen.  

Četrta naloga je zajemala znanje prve pomoči. Točka je bila izvedena v kulturnem domu v  Hrušici. Ekipa je morala pravilno posredovati pri oskrbi osebe, ki je z invalidskim vozičkom padla po stopnicah. 

Pri vseh točkah je lahko ekipa v primeru nepravilnega izvajanja naloge pridobila kazenske točke. Vsem ekipam se je na posamezni točki štel tudi čas opravljanja naloge. Končno osvojeno mesto ekip je bilo odvisno od števila kazenskih točk in časa opravljene naloge. 

Vse točke so bile pripravljene z motečimi elementi, kateri so od ekip zahtevali uporabo svojega znanja s področja gasilstva in prve pomoči.  Vse udeležene ekipe tekmovanja, so pokazale svoj tekmovalni duh, ob pomoči, katerega so nato tudi zasedle svoje končno mesto uvrstitve. 

Tekmovanje so uspešno zaključile vse udeležene ekipe. Ekipa PGD Sostro je na taktičnem tekmovanju zmagala tretje leto zapored in s tem dokončno osvojila prehodni pokal. Drugega mesta se je razveselila ekipa PGD Zadobrova, tretje mesto pa je zasedla ekipa PGD Lipoglav. Vse udeležene ekipe so prejele diplome o udeležbi. Ekipa PGD Bizovik se je uvrstila na deseto mesto.  

Organizatorji tekmovanja smo se izkazali z natančnostjo priprave delovnih nalog. S trudom smo dosegli, da so bile delovne točke pripravljene tako, da so lahko ekipe naloge doživele čimbolj realno situacijo. S tem so pridobile nove izkušnje in znanja, katera jim bodo koristila pri nadaljnjem delu.  

Sam dogodek je potekal cel dan, postavitev in priprava točk pa je potekala že med tednom. V času tekmovanja smo člani PGD Bizovik poskrbeli za malico organizatorjev in kosilo vseh sodelujočih.  

Martina Zrimšek

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja