Poveljstvo

Poveljnik Rok Mustar
Namestnik poveljnika Peter Dimnik
Podpoveljnik Ažbe Križaj
Podpoveljnica Suzana Anžur
Pomočnik poveljnika za PNMP Peter Pogačar
Pomočnica poveljnika za izolirne dihalne aparate Tina Hlebš
Vodja članic Andreja Leben
Pomočnik poveljnika za reševanje na in iz vode Jure Dolinar
Pomočnik poveljnika za zveze Jure Mlakar
Mentorica mladine Špela Škulj
Strojnik Anže Hlebš
Orodjar Rok Zemljarič