Požarno območje

Požarni rajon

Bizovik leži na JV delu Ljubljane ob vzhodni ljubljanski obvoznici. Požarno območje zavzema Bizovik, Hrušico, Nove Fužine in del Štepanjskega naselja. V glavnem se severna meja območja razprostira po Ljubljanici, prestopi jo ob Fužinskem mostu in zavzame naselje Nove Fužine, do križišča s Kajuhovo cesto. Poti na Breje se vrne nazaj čez Ljubljanico do Litijske ceste. Na vzhodu območje omejuje Srednja pot, južna meja pa poteka po obronkih Golovca. Meji na področje Rudnika in s PGD Orle meji na občino Škofljico. Zahodna meja poteka po cesti Ob potoku.

Karakteristike

Požarni rajon je zelo raznolik. Območje obsega od zelo gosto naseljenega naselja Nove Fužine, do dela vzhodne ljubljanske obvoznice, do idiličnih obmestnih kmečko-obrtniških naselij z množico kmetijsko-gozdne površine. Varujemo površine z zelo težkim dostopom bodisi zaradi (pre)goste naseljenosti kot tudi zaradi gozda. Zavedamo se potencialnih nevarnosti avtoceste, varujemo pa tudi Idilične Ljubljanska primestna naselja in kulturno-zgodovinske spomenike.

V območje spada Vzhodna ljubljanska obvoznica, avtocesta z mostom preko Ljubljanice, križiščem na Litijski, nadvozom nad Dobrunjsko cesto, galerijo pod Strmecem, viaduktom nad dolino Bizovik in predorom Golovec. Ni brez razloga poudariti tudi da je naklon (strmina) na avtocesti na zgornjem za avtocesto še dovoljenem robu. S tem se je potrebno zavedati nevarnosti poledice in naletov, razlitij nevarnih snovi

Naselje Nove Fužine je kompleks s približno 20000 prebivalci in zelo gosto naseljenostjo. Vanj spadajo zdravstveni dom, dom starejših občanov, lekarne, vrtci, šole, kompleks trgovin in lokalov, 2 bencinski črpalki in cela vrsta blokov in stolpnic, ter Fužinski grad z elektrarno kot kulturno umetniški spomenik. V Fužinskem Gradu se nahaja Plečnikov muzej.

Del Štepanjskega naselja južno od Litijske ceste, na Privškovi ulici sestavljajo vrstne hiše, ki se razprostirajo ob severnem robu Golovca. Migracija ljudi je zaradi koncentrirane množice objektov tako v Štepanjskem naselju kot še bistveno bolj v Fužinskem zelo velika. Med naseljem in Golovcem je Gmajna zaselek podobnih karakteristik kot Bizovik.

Hrušica in Fužine vsebujeta šolo, vrtce, industrijsko cono Totra, ter še nekaj močnih obrtnih delavnic in lokalov. 

Ne smemo pozabiti reke Ljubljanice, ki včasih še uspe prestopiti bregove in povzročiti težave.

Struktura rajona na območju Hrušica je zelo podobna Bizoviku. Preostali površinsko zelo velik del varovanega območja sestavljajo tudi gozd in kmetijska zemljišča. Nove Fužine in del Štepanjskega naselja si delimo s sosednjimi PGD, ostale pa pokrivamo v celoti.