136. Občni zbor 2020

Dne, 07.02.2020 smo izvedli 136. Občni zbor. Letos je v našem društvu potekalo volilno leto. 

Predsednik  Boštjan Mravlje je pozdravil vse navzoče domače člane ter  goste.

Predlagani dnevni red in organi občnega zbora so bili soglasno potrjeni. Organi zbora, so zasedli svoja mesta in delovni predsednik je nadaljeval z delom občnega zbora. Sledila so poročila: predsednika, poveljnika, blagajnika, komisije za delo z mladino, nadzornega odbora in poročilo verifikacijske komisije, katera je ugotovila, da je bilo prisotnih 50/100 članov PGD Bizovik ter 2 predstavnika gasilske mladine.

V četrtek dne 28.1.2020 pa je bilo na OZ mladine PGD Bizovik prisotnih 7/15 mlajših gasilk in gasilcev. Ker na dana poročila ni bilo pripomb je OZ soglasno potrdil podana poročila in zaključni račun za leto 2019.

Sledila je razrešitev dosedanjih članov organov PGD za mandatno obdobje 2015-2020 kar je OZ soglasno sprejel. Kandidacijska komisija v sestavi Marija Babnik, Ciril Bricelj in Jože Dolinar je sporočila, da v roku za kandidiranje v organe PGD Bizovik 2020-2025 ni bilo nobenih prijav s strani kandidatov, zato je bil podan predlog kandidacijske liste s strani UO PGD Bizovik, ki je bil sledeč: predsednik Robert Humek, poveljnik Rok Mustar, preostali člani UO Peter Dimnik, Aleš Dimnik ml., Tina Hlebs, Šimenc Borut, Rok Zemljarič, Martina Škulj, Miha Somrak, Špela Škulj, Ažbe Križaj.

Disciplinska komisija: Metod Babnik, Barbara Pestotnik, Tina Pestotnik, Eva Vardjan, David Vnučec.

Nadzorni odbor: Jure Dolinar, Andreja Leben, Aleš Slapar.

OZ je organe soglasno potrdil in sledila je beseda gostov.

Podana sta bila plana dela članov in komisije za mladino za leto 2019.

Občni zbor PGD Bizovik je izvolil še 4 člane za skupščino GZ Ljubljana in sicer: poveljnika PGD Rok Mustar in predsednika PGD Robi Humek,  za njuna namestnika pa Peter Dimnik in Aleš Dimnik ml..

Sledila je podelitev priznanj, odlikovanj in činov.

Predali smo zahvalno plaketo bivšemu Predsedniku PGD Bizovik Boštjanu  za 15 letno vodenje v društva PGD Bizovik. Hvala Boštjan!

Na koncu se je še delovni predsednik zahvalil za sodelovanje in predal zaključno besedo predsedniku društva, kateri je s sklepno besedo zaključil OZ ob 21:00 uri.

zapisala BP.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja