Oktober – mesec požarne varnosti

Oktober je v Republiki Sloveniji mesec, ki je posvečen požarni varnosti. Vsako leto ima svojo osrednjo temo, ki jo v sodelovanju pripravijo in izvajajo Uprava RS za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije in Slovensko združenje za požarno varstvo.

Aktivnosti gasilcev so v tem mesecu že tradicionalne, saj že vrsto let v tem mesecu še posebej sodelujemo z mediji in opozarjamo občane na nevarnost požarov ter pravilno ukrepanje, da do le-teh ne pride. Obiskujemo šole in vrtce ter otrokom predstavljamo našo dejavnost. Izvajamo prikazne in druge vaje na katerih preizkušamo operativno sposobnost naših enot, z upravljavci vodovodnega omrežja pregledujemo hidrantna omrežja ter raznim organizacijam pomagamo pri izvedbah evakuacije.

Letošnja tema pa je požarna varnost v povezavi s potresom in poteka pod sloganom Po potresu lahko tudi zagori!

Potresa ne morete preprečiti, lahko pa se nanj pripravite. Požar je pogost pojav ob potresu. Povzročijo ga lahko poškodovana plinska napeljava in trošila, električna napeljava in porabniki električne energije, grelne in kurilne naprave, uporaba odprtega ognja, človeška nepazljivost in drugo. S pravilno nameščenimi in ustrezno vzdrževanimi plinskimi, električnimi, kurilnimi in grelnimi napravami lahko zmanjšate možnost nastanka požara ob potresu. Seznanite se, kje so elektro omarica, glavna požarna plinska pipa in glavni ventil vodovodne napeljave. Vnetljive tekočine hranite v zaprti embalaži, skladno z navodili proizvajalca. Na dostopnem mestu naj bosta pripravljena priročno orodje za reševanje in gasilnik.

Pravočasno se seznanite, kako se ustrezno pripraviti na potres, kako ravnati med njim in po njem. Poučite se o splošnih preventivnih ukrepih za preprečevanje požara. Seznanite z ukrepi tudi družinske člane. Posebno pozornost namenite otrokom, starejšim osebam, gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim, gibalno oviranim osebam ter osebam, ki jim pomagajo. Več tem, kako se pripraviti na potres, kako ravnati med potresom in po njem ter o splošnih preventivnih ukrepih varstva pred požarom, lahko preberete na spletnih straneh: www.gov.si/teme/potres/ in www.gov.si/teme/pozar/

MED POTRESOM

Ostanite mirni! Upoštevajte ukrepe, kako ravnati med potresom. Oddaljite se od oken in drugih steklenih površin, poiščite zaklon na varnem mestu in si zaščitite glavo. Ne tecite iz stavbe! Ne uporabljajte dvigal ali stopnic in ne skačite skozi okna! Že med potresom bodite pozorni, če bi kje lahko zagorelo. Med potresom se pogosto poškodujejo ali celo porušijo dimniki, s čimer se možnost za nastanek požara poveča.

PO POTRESU

Po potresu najprej poskrbite za svojo varnost in varnost družinskih članov. Če lahko, preverite, ali je kje zagorelo in pogasite začetni požar. Zaradi nevarnosti eksplozije ne uporabljajte odprtega ognja (ne prižigajte cigaret, vžigalic, vžigalnikov). Če ni elektrike, za razsvetljavo uporabite baterijsko svetilko ali svetilne palice. Ne uporabljajte sveč. Te se lahko ob popotresnih sunkih prevrnejo in povzročijo požar.

Plinska napeljava in trošila

Plinska napeljava se lahko med potresom poškoduje. Zaradi uhajanja plina lahko nastane velika nevarnost za nastanek eksplozije ali požara. Če vonjate plin, opazite poškodbe na napeljavi ali niste prepričani, če je z njo vse v redu, zaprite glavno požarno plinsko pipo oziroma ventil plinske jeklenke, prezračite prostor in ne uporabljajte ognja. Plinsko napeljavo in plinska trošila naj pred ponovno uporabo pregleda strokovnjak.

Električna napeljava in porabniki

Ob potresu se lahko poškodujejo električna napeljava in porabniki električne energije, ki so lahko pod napetostjo. Stik z njimi je lahko nevaren. Če lahko, poškodovano električno napeljavo in porabnike električne energije izklopite iz električnega omrežja. Zaradi poškodovane napeljave in porabnikov električne energije lahko pride do pregrevanja ali iskrenja, kar lahko povzroči požar. Ob potresu se lahko izlije oziroma pušča voda. Stik poškodovane električne napeljave in porabnikov električne energije z vodo lahko predstavlja nevarnost. Poškodovano električno napeljavo in porabnike električne energije naj pregleda in zamenja strokovnjak.

Grelne in kurilne naprave

Na poškodovanih grelnih, kurilnih in dimovodnih napravah lahko pride do požara, uhajanja ogljikovega monoksida in zastrupitve. Po potresu ugasnite ogenj v pečeh oziroma izklopite druge vire gretja in prezračite prostor. Po potresu naj grelne, kurilne in dimovodne naprave pred ponovno uporabo pregleda strokovnjak. Razpoke v dimovodni napravi so lahko vzrok za požar.

Razlitje vnetljivih tekočin
Ob razlitju vnetljive tekočine ne uporabljajte odprtega ognja oziroma orodja ali naprav, ki bi lahko povzročile iskre. Uporabite priročna absorbcijska sredstva. Ob večjem razlitju pokličite na številko 112.

Na številko 112 lahko kadarkoli brezplačno pokličete v katerikoli državi Evropske unije, če potrebujete pomoč gasilcev, nujno medicinsko pomoč, druge reševalne službe ali policijo. Nanjo lahko pokličete s stacionarnega ali z mobilnega telefona, tudi če je račun prazen ali pošljete kratko sporočilo (SMS). Podatki o klicih na številko 112 se hranijo šest mesecev. Zloraba klica na to številko je kazniva. Ob močnejšem potresu so telefonski sistemi lahko preobremenjeni ali pa ne bodo delovali.

Ob klicu na številko 112 ostanite mirni in povejte:
kdo kliče,
kaj se je zgodilo,
kje se je zgodilo,
kdaj se je zgodilo,
koliko je ponesrečencev,
kakšne so poškodbe,
kakšne so okoliščine na kraju nesreče,
kakšna pomoč je potrebna.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja